Nový projekt pod záštitou HC ROBE Zubří – ZUBERSKÁ HÁZENKÁŘSKÁ AKADEMIE

V házenkářském klubu HC ROBE Zubří jsme navázali na doposud výbornou spolupráci s okolními školami a posunuli jsme tuto spolupráci na vyšší úroveň. Od nového školního roku 2019 / 2020, konkrétně od 17.9.2019 jsme rozběhli nový projekt ZUBERSKÁ HÁZENKÁŘSKÁ AKADEMIE. 

Komunikace se školami o tomto novém projektu probíhala již na na konci loňského školního roku, pod záštitou Josefa Mazáče, kdy všem zástupům jednotlivých škol představil tento nový projekt a odevzdal zpracované brožůry, ve kterých se jednotliví zástupci mohli seznámit s tímto projektem. Také byly do jednotlivých škol distribuovány přihlášky pro děti s podrobným přiblížením projektu pro rodiče. 

Před začátkem školního roku zástupci HC ROBE Zubří opět navštívili jednotlivé zástupce spolupracujících škol. Schůzky se odehrávaly v jednotlivých školách a upřesňovaly se podmínky fungování na dané škole. Při těchto schůzkách představil Josef Mazáč trenérku Lenku Majzunovou, která zastřešuje tento projekt z hlediska tréninků na jednotlivých školách. Byly dohodnuty všechny podrobnosti ohledně dnů a časů konání jednotlivých tréninků. Dále byly předány další přihlášky novým prvňáčkům. 

Začali jsme 17.9.2019 a doposud se přihlásilo více jak 100 dětí z čeho máme velkou radost a věříme, že tento počet ještě naroste, když přihlašovat se dá do tohoto projektu po dobu celého školního roku. Cílem našeho projektu je rozšířit základnu sportující mládeže a zapojeným dětem vytvořit kvalitní podmínky na smysluplné trávení volného času po vyučování. V Zubří si uvědomujeme jak je důležité vytvořit dětem školou povinné kvalitní podmínky na sportování, hlavně v době rychlého rozvoje moderních informačních technologií. Našim cílem je, aby se u dětí vzbudil zájem o sport a přivedli je k pravidelnému sportování. 

Projekt Zuberská házenkářská akademie, není jen jednorázová záležitost, ale je to rozšíření koncepční práce s mládeží, které se doposud v klubu věnujeme. V blízké budoucnosti plánujeme projekt rozšířit i na další školy a také chceme prostřednictvím projektu pomáhat zkvalitnit a zefektivnit výběr talentů a jejich postupné zařazování do systému výkonnostního a vrcholového sportu u nás v HC ROBE Zubří. 

Zapojení do projektu neznamená jen zúčastňovat se pravidelně sportovního kroužku, ale i účast na turnajích a vyzývacích zápasů pod záštitou HC ROBE Zubří. Pro děti zapojené do tohoto projektu, ale i pro školy chystáme různé sportovní akce během celého roku. Chceme jim poskytnout mnoho zážitků a pozitivní emoce, které jich u sportu udrží i v budoucnosti. Přáli by jsme si, aby si děti osvojily lásku ke sportu a aby se jim každodenní pohyb stal přirozenou potřebou a součástí zdravého životního stylu. Kromě všeobecných pohybových dovedností se u nás dětí naučí i respektu vůči ostatním dětem, spoluhráčům, protihráčům a spolupracovat v kolektivu. Budeme jim vštěpovat principy Fair play, které jsou v dnešní době tak moc opomíjeny. 

Jsme velmi rádi, že základní škola v Zašové, Valašské Bystřici, Dolní Bečvě a Poličné náš projekt Zuberské házenkářské akademie podpořila a stala se jeho součástí. Společně tak pomůžeme dětem sportovně a duševně růst. Budeme se snažit, aby děti byly spokojené a my jsme naplnili cíle, které jsme si před začátkem tohoto projektu určili.

Poděkování patří všem zástupcům jednotlivých škol, se kterými v jednotlivých školách spolupracujeme a jmenovitě ředitelkám paní Haně Korduliakové (ZŠ Valašská Bystřice), paní Mgr. Michaele Vašutové (ZŠ Dolní Bečva), paní Mgr. Pavle Žilinské (ZŠ Poličná) a panu řediteli Mgr. Jaromíru Krčmářovi.

 

Za HC ROBE Zubří trenéři mládeže Lenka Majzunová a Josef Mazáč 

banner2

You may also like...