Sportovní hala – ROBE Aréna

Zhotovitelem stavby se stala společnost OHL ŽS, a. s., se kterou město Zubří dne 4. 1. 2017 uzavřelo smlouvu o dílo a dne 22. 5. 2017 po skončení jarní části házenkářské sezony tato firma převzala staveniště.Dílo spočívalo především v kompletní rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení, zateplení obvodových stěn a výměně výplní otvorů, dále ve stavebních úpravách objektu, vestavbě a přístavbě severních šaten objektu haly. Mě-nily se dispozice kancelářských prostor, šaten a regenerace. Vznikly nové prostory pro trenéry, byla přesunuta kotelna a rovněž byla nově vybudována garáž pro 1 osobní automo-bil. Výměny se dočkala také hrací plocha. Vedle stavebních úprav doznaly změny i vnitřní podmínky pro pořádání spor-tovních a kulturních akcí. Výrazně se zlepšila akustika pro-stor a byla zabudována také nová zvuková i osvětlovací tech-nika. Hala byla vzhledem ke konání házenkářského utkání HC Zubří – Dukla Praha kolaudovaná ve dvou etapách. Ko-laudace části haly nutné pro utkání proběhla dne 7. 2. 2018 a zbylé části byly zkolaudovány 28. 2. 2018. 

Projekt byl soutěžen na podzim roku 2016 s předpokládaná hodnotou stavebního díla 49 995 447 Kč bez DPH. Dílo bylo dokončeno a zkolaudováno 28. 2. 2018 a celková cena po uzavření čtyř dodatků smlouvy dosáhla hodnoty 48 216 420 Kč bez DPH

Provozní řád

Fotogalerie haly před rekonstrukcí

Fotogalerie haly po rekonstrukcí