TALENT Házená

Přes počáteční problémy na podzim roku 1997 vznikl tzv. Projekt „TALENT HÁZENÁ„, zejména díky pochopení a podpoře Školského úřadu ve Vsetíně, Domu dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí, ZŠ Pod Skalkou Rožnov p.R., ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí, ZŠ Sychrov Vsetín, ZŠ Zubří a v neposlední řadě spolu s aktivitami pracovníků klubů TJ Rožnov, DDM Valašské Meziříčí, TJ Zbrojovka Vsetín a HC Zubří, kteří tvorbě tohoto projektu pomohli finančně resp. organizátorsky. V roce 2004 se přidal další subjekt ZŠ Zašová.

Projekt je tedy určen pro celý valašský region. Z tohoto regionu jsou vybíráni nejlepší hráči, kteří přecházejí do nejlepšího klubu v regionu, což je v současnosti HC Zubří.

Hlavní úkol projektu spočívá jak v mimoškolní výchově dětí tak v boji proti negativním jevům ve společnosti dopadající v současné době na děti a mládež. Projekt vychovává téměř 300 dětí, o které se stará okolo 25 trenérů a řada dalších dobrovolných funkcionářů.

V samotném Zubří je nyní vychováváno více jako 110 dětí. Založením projektu se v Zubří podařilo pozvednout výkonnostní úroveň mládežnických družstev. Na velmi dobré reference  práce navázala skutečnost, že od podzimu roku 1999 byl ZŠ Zubří přidělen statut školy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na házenou (6-9 třídy). Dalším úspěchem bylo, že od podzimu roku 2000 bylo Házenkářskému klubu Zubří přidělen statut SCM (Sportovního centra mládeže), tj.chlapci od 15 do 19 let (mladší a starší dorostenci). Je to vlastně obdoba tréninkových středisek mládeže z let před rokem 1989.

Hlavním cílem mládežnické házené v Zubří zůstává jak výchova nejlepších jednotlivců pro účely zuberského extraligového družstva tak pro účely reprezentace ČR.