Rodičovské příspěvky

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k tomu, že proces přípravy našich mládežníků je rok od roku finančně náročnější, jsme nuceni od nové sezóny přistoupit ke zvýšení členských příspěvků.

 

Dlouhou dobu se nám dařilo získávat finanční prostředky z jiných zdrojů, proto nebyl k tomuto navýšení důvod a příspěvky se nezvyšovaly více než 10 let. Momentálně je však situace ve sportu kritická a financování velkých klubů a jednot je nesmírně složité.

 

Věříme, že tento náš postup chápete.

 

POKYNY K PLATBÁM RODIČOVSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

přípravka (1.-2. třída) – 1500Kč / sezóna
minižáci (3.-5. třída) – 3000Kč / sezóna
mladší žáci – 4000Kč / sezóna
starší žáci – 4000Kč / sezóna
mladší dorost – 4000Kč / sezóna
starší dorost – 4000Kč / sezóna

 

– možnost platit na dvě poloviny, první polovina do 31.10.2018, druhá
polovina do 28.2.2019
– pokud do HCZ dochází více dětí jedněch rodičů, mladší z nich vždy
platí pouze ½ z příspěvků

platba v hotovosti na sekretariátu HC Zubří:
– po předchozí domluvě na tel.č. +420725712927, nebo na m.balharek@www.hczubri.cz

PREFEROVANÁ VARIANTA – platba bankovním převodem:
– na bankovní účet HC Zubří z.s. – č.ú.-2109890990/2700 do zprávy pro příjemce jméno + datum narození