V Zubří se uskutečnil další kemp HAZK, tentokrát pro ročníky 2010

V pondělí 24. dubna proběhl 1. kemp HAZK pro ročníky 2010 pod hlavičkou HC Zubří. Výběr hráčů na tento kemp byl plně v kompetenci trenérů dané kategorie napříč celého kraje.

Na tomto úvodním setkání si hráči vyzkoušeli různá přihrávková cvičení, individuální činnosti při uvolnění s míčem v rámci jednotlivých cvičení, které pro ně skupina trenérů připravili. Veškerá cvičení byla směřována pro individuální činnost při obranném systému 3:3, která je pro tuto kategorii hráčů stěžejní.

Hráči byli rozděleni do dvou skupin a v každé skupině byli tři trenéři, kteří dohlíželi na správnost provedení jednotlivých cvičení. Skupina brankářů měla samostatný blok pod vedení J. Miky, kdy si zkoušeli základní brankářské postavení a pozice opět za pomocí jednotlivých cvičení. Brankářům byl nápomocen také Pavel Dufek, brankář HC Zubří a dorostenecký reprezentant ČR.

Na závěr kempu byli hráči náhodně rozděleni do čtyř družstev a v rámci tréninkového utkání si mohli vyzkoušet herní činnosti, které prováděli v jednotlivých cvičeních. Celkem se tohoto kempu účastnilo 27 hráčů z 6 klubů Zlínského kraje.

Na další kempy se těší tým trenérů HAZK Zubří.

banner2