Rekonstrukce sportovní haly Zubří jde do svého finále.

První domácí zápasy se odehrají v částečně zkolaudované hale, ale komfortu diváka se to nijak nedotkne. Diváci i hráči dostanou mimo jiné novou vzduchotechniku, vytápění, rekonstruovány byly toalety pro diváky a nový podhled zajistí mnohem lepší akustiku. Proběhla částečná rekonstrukce tribun. Všechny týmy HC ROBE Zubří budou nově hrát a trénovat na špičkové hrací ploše. Opraveny a zmodernizovány byly i šatny a zázemí. Až samotný provoz rekonstruovaného sportoviště ukáže, kde bude třeba ještě doladit drobné detaily.

Rozsáhlé opravy hradilo z větší části město Zubří, které je vlastníkem haly. Přes 10 milionů korun zaplatila dotace z ministerstva životního prostředí, asi 13 milionů ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dva miliony přispěl Zlínský kraj. Celkové náklady na rekonstrukci jsou 58 milionů korun.

HC ROBE Zubří si dovoluje touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří se zasloužili o rekonstrukci sportovní haly. Děkujeme vedení města a zastupitelstvu města, pracovníkům stavebního odboru a dodavatelům stavby za vstřícnost. Poděkovat bychom chtěli i těm, kteří na první pohled nejsou vidět, ale bez nich by to nešlo. Zvláštní poděkování patří našim partnerům za trpělivost a fanouškům za podporu při zápasech v Rožnově pod Radhoštěm.

Budeme dělat vše proto, aby i nadále byly výsledky našich házenkářských týmů kvalitní a abychom dobře reprezentovali nejen město Zubří, ale i tradici našeho klubu.

Těšíme se na Vás v nové krásné sportovní hale a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.


Jak jistě víte, v sobotu 10. února náš tým HC ROBE Zubří odehraje po dlouhé době extraligový zápas na domácím hřišti v Zubří. Tomuto však předcházela velmi náročná a nákladná rekonstrukce sportovní haly a jak už to tak bývá, je stavba „živým organismem“. Mnoho stavebních technologických postupů vyžaduje svůj čas a nelze jej ignorovat. Jednoduše řečeno, né vše je ve sportovní hale v Zubří zcela dokončeno a první domácí zápasy se budou z pohledu stavebního hrát v objektu, který je zatím pouze částečně zkolaudován. Co to znamená? Vy jako diváci a návštěvníci haly byste neměli nic poznat a Váš komfort by neměl být nijak narušen či omezen. Pouze některé dveře do zázemí budou uzamčeny s nápisem zákaz vstupu.

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat, abyste tato značení respektovali a dodržovali pokyny pořadatelské služby. Všechny zúčastněné strany, které se na rekonstrukci podílí, měly zájem, aby se zápasy jarního kola odehrály doma a všechny zúčastněné strany proto udělaly maximum.

Bufet ve vestibulu sportovní haly bude v provozu.

 Věříme, že i vy rádi pocítíte znovu domácí atmosféru.

 Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu.

banner2

You may also like...