ORGANIZAČNÍ INFORMACE K DOMÁCÍM PŘÍPRAVNÝM UTKÁNÍM HC ROBE ZUBŘÍ

V pátek 20. srpna a v sobotu 21. srpna se poprvé před sezónou 2021/2022 představí naši muži na domácí palubovce. Nový trenér a hráči se po několikaměsíční pauze těší na zuberské fanoušky! Níže Vám popíšeme aktuální vládní opatření.

 

Co je potřeba splňovat ve vnitřních prostorách haly? 

Hromadných akcí v aréně se může zúčastnit pouze ten, kdo organizátorovi prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodě I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN ze dne 30. 7. 2021 účinné od 1. 8. 2021, tzn. že předloží:

  • Potvrzení o negativním RT-PCR testu ne starší 7 dnů.
  • Negativní POC (antigen) test ne starší než 72 hodin.
  • Národní certifikát o dokončeném očkování, u něhož od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.
  • Doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, u něhož uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Osoby, které alespoň jednu z těchto podmínek nesplňují (s výjimkou dětí do 6-ti let) nebo vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, nemohou být na sportovní utkání vpuštěny.

Splnění podmínek je organizátor utkání povinen při vstupu osoby do haly kontrolovat. Osoba je mu povinna splnění podmínek prokázat buďto formou certifikátu nebo v aplikaci Tečka. Pokud tak neučiní, nemůže být na utkání vpuštěna.

Vstoupit a pobývat na hale můžete pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem (bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %, např. FFP2, KN95, u dětí do 15 let lze použít zdravotnickou obličejovou masku) – to neplatí zejména pro děti do 6 let věku.

banner2