REKONSTRUKCE KLUBOVÉHO ZÁZEMÍ

V minulých měsících, došlo za přispění Zlínského kraje, který Handball clubu Zubří poskytl Individuální dotaci, k úpravám a rekonstrukci klubového zázemí. Během těchto prací byly finanční prostředky investovány do zvelebení prostor, které nejsou tolik vidět, přesto jsou velmi důležitým prvkem našeho fungování a využíváme je k zajištění chodu klubu a k přípravě jednotlivých členů HC Zubří.

Zlínský kraj se na těchto investicích podílel částkou 250 000 Kč, zbylých 132 391 Kč investoval klub z vlastních zdrojů.

Samotné práce byly rozděleny do několika etap a týkaly se těchto oblastí.

REHABILITAČNÍ LINKA A PŘILEHLÉ PROSTORY

Byla vyspravena rehabilitační linka, kde došlo k dílčím opravám, tmelení a sádrování omítek, byl zde také aplikován voděodolný nátěr. V přilehlé šatně byly pořízeny vestavěné skříně, které budou sloužit k uložení tréninkových pomůcek a dalších nezbytných věcí, které slouží k tréninkovému procesu. Dále byla pořízena a instalována malá ,,kuchyňská linka,, ve které si můžou hráči pohodlně připravovat nápoje a tím se starat o pitný režim během tréninků.

POSILOVNA

Další finanční prostředky byly uvolněny na nákup a doplnění vybavení do posilovny tak, aby naše posilovna splňovala nároky fyzické přípravy našich členů.

ZASEDACÍ MÍSTNOST

V zasedací místnosti došlo k výměně podlahy, kde byl nevyhovující světlý koberec nahrazen odolným umělým povrchem, stěny zasedací místnosti byly vytapetovány tapetami s klubovými motivy, dále byla instalovány nové reklamní tabule tak, aby došlo k výraznému zlepšení propagace a prezentace našich reklamních partnerů.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

Dále byla nakoupena některá další zařízení, která budou sloužit k vylepšení přenosů tzv. klubovou kamerou. Tyto dílčí nákupy povedou ke zlepšení přenosů na sportovním videoserveru TVcom a tudíž k lepšímu zážitku sledujících diváků, kteří se nemůžou účastnit utkání přímo v hale.

Chtěli bychom tímto poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, bez níž by práce nebylo možné realizovat. Poděkovat bychom chtěli také všem dodavatelům a společnostem, kteří se podíleli na bezproblémových dodávkách zboží a služeb. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na úpravách, jelikož bez jejich pomoci by bylo nutné do jednotlivých úprav investovat další nemalé finanční prostředky.

Přiloženy jsou fotografie z probíhajícíh úprav.

banner2