Pozvánka na valnou hromadu spolku Handball club Zubří

P o z v á n k a na valnou hromadu spolku Handball club Zubří z.s., IČ 46531378,

se sídlem 756 54 Zubří, Hlavní 492, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 1520, konané dne 19.12.2017 v 17.00 hod. v restauraci Tip Café v Zubří, 756 54 Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly 68.

 

Program valné hromady:

 

  1. Zahájení.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu z valné hromady.
  3. Projednání změny stanov spolku Handball clubu Zubří z.s. a hlasování o změně stanov spolku jako celku.
  4. Volby členů Výkonného výboru Handball clubu Zubří z.s.
  5. Scválení usnesení valné hromady
  6. Závěr

V  Zubří dne 3.12.2017

 

                                                                                 _________________________________

                                                                              za výbor spolku  Handball clubu Zubří z.s.

                                                                                                 Jaroslav Dořičák

                                                                                                         předseda

 

banner2

You may also like...