Organizační pokyny pro návštěvníky k utkání s Plzní

Vážení diváci,

přinášíme Vám informace, které se týkají organizace prvního domácího utkání Strabag rail extraligy 2020/2021, kdy v sobotu 12.9.2020 od 18.00 přivítáme Talent tým Plzeňského kraje.

Dle platných mimořádných opatření MZ ČR, které ošetřují konání hromadných akcí a Závazných pokynů řídícího orgánu ČSH, bude třeba respektovat a důsledně dodržovat nařízená opatření.

ROBE aréna bude rozdělena na dva neprodyšně oddělené sektory, tribuny A+STÁNÍ budou tvořit jeden sektor, tribuny B+C budou tvořit sektor druhý. Kapacita těchto sektorů nemůže přesáhnout 500 osob.

SEKTOR 1 – tribuna A+STÁNÍ:

  • vstup do haly jihozápadním vchodem od Sídliště 6. května
  • toalety umístěny v prostorech starých šaten (vstup kolem automatů na kávu)
  • improvizovaný bufet bude umístěn vedle klubovny fanclubu HCZ

SEKTOR 2 – tribuna B+C:

  • vstup do haly hlavním vchodem
  • toalety ve vestibulu
  • bufet ve vestibulu

Bohužel se nevyhneme nutnosti použít po celou dobu pobytu ve sportovní hale roušky pro zakrytí dýchacích cest. Aby došlo k naplnění tohoto opatření, bude každý divák kontrolován a bude povinen mít roušku nasazenou už při vstupu do haly. Pokud roušku zapomene, budeme mu nabídnuta koupě ústenky za 20 Kč. Bez roušky nebude do haly vpuštěn žádný divák.

Během utkání, před i po něm nesmí dojít k jakémukoliv kontaktu přímých aktérů utkání (hráči, realizační týmy, rozhodčí, delegát, zapisovatelé, časoměřič, úprava palubovky) s diváky. Bohužel, kvůli těmto opatřením, nebude dětem umožněn vstup na hrací plochu!

Dále se prosím řiďte uvedeným plánkem haly:

a uvedenou grafikou DESATERA KE KORONAVIRU:

 

banner2