Vznikla Házenkářská akademie Zlínského kraje

Oficiálně oznamujeme vznik Házenkářské akademie ve Zlínském kraji (dále jen HAZK). Díky zásadní podpoře Zlínského kraje a schválení společného projektu, vzniká chlapecká složka této akademie pod záštitou Handball clubu Zubří a dívčí složka pod záštitou Handball clubu Zlín.

Hlavním cílem vytvoření akademie je zkvalitnění tréninkového procesu v dorosteneckém věku a příprava staršího žactva na přechod do kategorie dorostu. V tréninkových centrech dochází k velkému nárůstu tréninkových jednotek a našim úkolem bude hráče na tuto změnu připravit. Chceme vytvořit kvalitní prostředí pro hráčský rozvoj a chlapce postupně seznamovat s nastavenou koncepcí tréninkových center talentované mládeže ČSH.

Dalším krokem bude zkvalitnění materiálních, metodických a odborných podmínek přípravy a navýšení počtu tréninkových jednotek do pracovního týdne. Klubům v rámci regionu bude nabídnuta možnost účastnit se Otevřených tréninkových jednotek, specializovaných kempů a dalších sportovních akcí. Součástí přípravy v rámci HAZK bude také mezinárodní konfrontace.

 

PILÍŘE ČINNOSTI HAZK:

1. PROPOJENÍ S JEDNOTNOU KONCEPCÍ PŘÍPRAVY TALENTOVANÉ MLÁDEŽE A REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV

HAZK bude úzce propojená s koncepcí přípravy talentovaných hráčů ČSH a také s koncepcí přípravy jednotlivých reprezentačních družstev. V případě chlapecké složky by mělo dojít k zásadnímu propojení nejen s prací Krajského trenéra ČSH, ale i s již fungujícím TCM při HC Zubří.

2. SPECIALIZOVANÉ KEMPY HRÁČŮ

HAZK bude organizovat specializované kempy pro talentované hráče. V rámci těchto kempů bude vytvořen prostor pro individuální rozvoj jednotlivých činností hráčů. Tyto kempy budou organizovány v pravidelném intervalu a možnost účasti bude nabídnuta všem hráčům a trenérům v rámci kraje.

3. OTEVŘENÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

HAZK bude organizovat otevřené tréninkové jednotky. Jak již napovídá název, bude na nich, po předchozí domluvě, umožněna aktivní účast všem hráčům z klubů v rámci kraje. Trenérům z regionu bude taktéž nabídnuta aktivní účast na těchto jednotkách za účelem nabrání potřebné praxe.

4. KONDIČNÍ PŘÍPRAVA, NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ, PŘENOS METODIKY A KNOW HOW

Při každém kempu HAZK, ale i v mezidobí, bude také prostor pro přenos dalších informací, které tvoří základ přípravy talentovaných hráčů, jako jsou prvky kondiční přípravy v jednotlivých klubech a nastavení stravovacích návyků. V rámci činnosti akademie bude snaha propojit činnost klubů v regionu v otázce metodiky a přístupu k tréninkům, respektive přípravě obecně.

 

Děkujeme Zlínskému kraji za přístup a veškerou aktivitu, která vedla ke zrodu Házenkářské akademie Zlínského kraje.

 

banner2