RHC Zubří uspořádalo seminář pro trenéry!

Na konci prázdnin připravilo RHC Zubří ve spolupráci s trenéry Jiřím Mikou a Dušanem Polozem seminář pro trenéry. Semináře se zúčastnilo 45 trenérů ze 14 klubů.

Seminář byl rozdělen do dvou částí, kdy v první části měl Dušan Poloz tréninkovou jednotku zaměřenou na zisk míče za pomocí aktivního obranného systému. Tento trénink byl zaměřený pro kategorii žáků a modelovým družstvem mu byli mladší žáci HC Zubří. Po této tréninkové jednotce došlo na otázky směrem na Dušana Poloze od jednotlivých trenérů …

Ve druhé části tohoto semináře měl ukázkovou tréninkovou jednotku Jiří Mika zaměřenou na brankáře. Jednalo se o ukázky dynamického rozcvičení, základního postavení a zdokonalování brankářských dovedností. Pro tentokrát jsme připravili pro účastníky semináře změnu a to v podobě, že samotní trenéři byli co nejblíže k ukázkám jednotlivých cvičení. Trenéři tak mohli sledovat celou ukázkovou tréninkovou jednotku z plochy …

Závěrem bych chtěl poděkovat družstvu mladších žáků a Pavlovi Přikrylovi za přípravu a spolupráci. Brankářům Šimonovi Mizerovi, Ríšovi Kovářovi a Patrikovi Hrachovcovi za ukázky brankářských cvičení. Díky také Jiřímu Mikovi a Dušanovi Polozovi za jejich aktivní přístup a přeposlání svých zkušeností dalším trenérům, kteří se tohoto semináře zúčastnili.

Za RHC Zubří Josef Mazáč.

banner2