Kontakty – mladší dorost

jméno email telefon funkce
Mazáč Josef josef.mazac@guzu.cz 731 596 650 trenér
Mizera Zbyněk zbynek.mizera@seznam.cz 728 536 749 vedoucí družstva
Nováček Pavel    724 902 027 kondiční trenér