Rodičovské příspěvky

POKYNY K PLATBÁM RODIČOVSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
přípravka (1.-2. třída) – 1000Kč / sezóna
minižáci (3.-5. třída) – 2500Kč / sezóna
mladší žáci – 3300Kč / sezóna
starší žáci – 3300Kč / sezóna
mladší dorost – 3300Kč / sezóna
starší dorost – 3300Kč / sezóna

– možnost platit na dvě poloviny, první polovina do 31.10.2017, druhá
polovina do 28.2.2018
– pokud do HCZ dochází více dětí jedněch rodičů, mladší z nich vždy
platí pouze ½ z příspěvků

platba vhotovosti na sekretariátu HC Zubří:
– po předchozí domluvě na tel.č. +420725712927, nebo na m.balharek@hczubri.cz
platba bankovním převodem-preferovaná varianta:
– na bankovní účet HC Zubří z.s. – č.ú.-2109890990/2700 do zprávy pro příjemce jméno+datum narození